12 maja odbył się VI Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” – finał konkursu czytelniczego. Do rozgrywek ogólnopolskich przystąpili laureaci etapu wojewódzkiego. Naszą szkołę reprezentowała drużyna z klas 1- 3 oraz klas 4 -6.

        VI Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych oraz ich rodziców. Miał  on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz promowanie wspólnego czytania dzieci z rodzicami. Misją wydarzenia jest promocja czytelnictwa jako ciekawej                   i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego.

         Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich rodzinom, którzy wzięli udział w VI Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników” za tworzenie społeczności aktywnych czytelników.