"Nasza szkoła w kadrze aparatu"
W miesiącu wrześniu ogłoszono szkolny konkurs fotograficzny “Nasza szkoła w kadrze aparatu” . Celem konkursu było: budzenie zainteresowań i utrwalenie wizerunku szkoły, prezentacja indywidualnego spojrzenia uczniów na szkołę oraz rozwijanie pasji fotograficznej wśród uczniów. Przedmiotem fotografii była Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy w dowolnym ujęciu (na zewnątrz lub wewnątrz).
W dniu 27 października br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie jego wyników. Zwycięzcami zostali:
Filip Antczak – I miejsce
Piotr Czerwonka- II miejsce
Oliwia Malinowska – III miejsce
Dyrektor szkoły pani Ewa Hekert wręczyła uczniom cenne nagrody i dyplomy wraz z gratulacjami.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy sukcesów .