mLegitymacja

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.

 

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. To ważne! Ten mDokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy za pomocą dziennika elektronicznego z poziomu rodzica, w module uczeń prześlesz zdjęcie zgodne z wymaganiami zdjęcia legitymacyjnego i za pomocą modułu wiadomości prześlesz zamówienie wystawienia mLegitymacji na sekretariat, podając w temacie mLegitymacja, a w treści imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza uczeń. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego we wiadomości zwrotnej w dzienniku elektronicznym w ciągu 7 dni roboczych od przesłania zmówienia i zdjęcia.

 

mLegitymacja jest zupełnie bezpłatna. Możesz instalowć i aktywować ją tyle razy ile chcesz i na dowolnym urządzeniu, bez ograniczeń.

 

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

 

Aby uczeń mógł aktywować usługę mLegitymacja szkolna muszą być spełnione następujące warunki:

 

- z panelu uczeń (nowy moduł) w dzienniku elektronicznym z poziomu rodzica należy przesłać zdjęcie zgodne z wymaganiami zdjęcia legitymacyjnego,

 

- z panelu wiadomości w dzienniku elektronicznym z poziomu rodzica prześlesz zamówienie wystawienia mLegitymacji na sekretariat, w temacie pisząc mLegitymacja, a w treści imię, nazwisko ucznia i klasę, do której uczęszcza uczeń,

 

- następnie należy pobrać i zainstalować na telefonie ucznia aplikację mObywatel i zainstalować mLegitymację za pomocą kodu QR i hasła,

 

- kod QR i hasło otrzyma rodzic w informacji zwrotnej w dzienniku elektronicznym  w ciągu 7 dni roboczych od wysłania zdjęcia i zamówienia,

 

- w każdej chwili można odinstalować lub unieważnić mLegitymację i wystąpić o nową.

 

- mLegitymacja może zostać również unieważniona przez szkołę na przykład w sytuacji kiedy uczeń wypisuje się ze szkoły.