80 mln zł na zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR -  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Portal Gov.pl
Ruszył nabór wniosków w programie „Granty PPGR”, ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, którego celem jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu. Program obejmuje dzieci rodzin (w linii prostej, tj. rodziców, dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych), których krewny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości popegeerowskiej.
Nabór dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 
mieszkających na terenie Gminy Miasta Brodnicy prowadzony będzie w 
Urzędzie Miejskim w Brodnicy (kancelaria ogólna, parter, pokój 101) w 
terminie od 22 października 2021 r. do 29 października 2021 r. w 
godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. 
7:30-15:30, wtorek w godz. 7:30-16:00 oraz piątek w godz. 7:30-15:00).

Wymagane dokumenty:
1.	Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do 
złożenia wniosku przez gminę;
2.	Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – 
które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
3.	W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w 
PPGR, należy je dołączyć go do powyższego oświadczenia;
4.	Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5.	Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 
2014-2020 (POPC 2014-2020).

Szczegółowe informacje oraz w/w dokumenty dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy: www.brodnica.pl w zakładce 
Aktualności (Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR)