18 stycznia Brodnica świętowała 100 rocznicę powrotu Brodnicy do Macierzy. Tego dnia harcerze z 28 Drużyny Harcerskiej uczestniczyli w obchodach na naszym Rynku m.in. wysłuchali fakty historyczne, odśpiewali Hymn Państwowy i w niebo wypuścili biało-czerwone balony.

Po oficjalnej części obchodów odbyła się Gra Miejskiej "Z kart historii Brodnicy". Podczas tej gry harcerze odwiedzili ważne miejsca dla naszego miasta i wykonywali różne zadania zarówno z znajomości historii, spostrzegawczości jak i sprawności fizycznej. Oficjalne zakończenie odbyło się w szkole na ul. Mazurskiej, gdzie wszyscy otrzymali dyplomy i upominki.