Rekrutacja do przedszkola 2023 - Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 w  Żyrardowie

Rekrutacja do przedszkola!

 

Rekrutacja do Przedszkola nr 8  odbywa się w terminie           1-31.03.2023.

Wnioski do pobrania:

http://www.portal.brodnica.pl/strona-1052-rekrutacja_do_szkol_i_przedszkoli_na.html

Wypełnione wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie-patrz harmonogram

http://www.portal.brodnica.pl/strona-1053-harmonogramy_rekrutacji.html

do pracownika biura przedszkola lub wicedyrektora od poniedziałku do piątku  w godzinach 9.00-13.00.

 W razie wątpliwości proszę się skonsultować z podanymi osobami. Rozpatrywane będą tylko prawidłowo wypełnione wnioski . Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku dostępny na tablicy informacyjnej w Przedszkolu nr 8 ul. Zielona 3

Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości po zakończeniu pracy komisji rekrutacyjnej  w terminie podanym w harmonogramie.