Znalezione obrazy dla zapytania: rekrutacja do szkoły i przedszkola

Zgłoszenie i rekrutacja uczniów do klasy I.

 

- do 26.02.2021r. rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły dostarczają wypełnione zgłoszenie do klasy I. http://bip.sp2.brodnica.edu.pl

 

- rekrutacja dzieci nie zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły rozpocznie się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez burmistrza miasta o ile szkoła będzie posiadała wolne miejsca. Do końca marca na stronie naszej szkoły będzie umieszczona informacja dotycząca rekrutacji.

 

- miejsce zamieszkania to miejsce stałego pobytu rodzica i dziecka.

 

Rozdział  II Kodeksu Cywilnego

 

 

 

Miejsce zamieszkania

 

Art.  25.  [Domicilium]

 

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba

 

ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 

Art.  26.  [Domicilium dziecka]

 

§  1.  Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą

 

rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców,

 

któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało

 

powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

 

§  2.  Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom

 

mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u

 

tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie

 

przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa

 

sąd opiekuńczy.

 

Art.  27.  [Domicilium osoby pozostającej pod opieką]

 

Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce

 

zamieszkania opiekuna.

 

Art.  28.  [Zasada jednego miejsca zamieszkania]

 

Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

 

 

- wszystkie potrzebne informacje i wnioski znajdują się na BIP: http://bip.sp2.brodnica.edu.pl

 

 

 

Rekrutacja dzieci do przedszkola.

 

Już od 1.03.2021r. do 26.03.2021r. zapraszamy rodziców dzieci zamieszkałych w Brodnicy do składania wniosków o przyjęcie do przedszkola.

 

- harmonogram rekrutacji

 

- wniosek rekrutacji