Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek -  Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl
Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być
realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą
je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty
szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego
harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach
i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z
Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące
przygotowania się ucznia do szczepienia.

Z wyrazami szacunku 

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEiN

[1] https://dokumenty.mein.gov.pl/3910283e-01e4-4e89-9d37-3216cd7b349f/20210611szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoli.docx [2] https://dokumenty.mein.gov.pl/4602cedc-b844-4b00-9e3a-aa5882a3f15c/szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakat.png [3] https://dokumenty.mein.gov.pl/47742b8c-4c80-4cc4-9de7-33815a5c8806/kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf [4] https://dokumenty.mein.gov.pl/838089ed-3736-4291-bc35-d82002d2fb99/szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakat.png