Dzień Życzliwości -

24 lutego 2021 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości.
Główną ideą tego Dnia było uwrażliwienie uczniów na wzajemną życzliwość, wzbudzanie pozytywnych emocji, podejmowanie inicjatyw szerzących dobro i przekazywanie pozytywnej energii, np. pozdrawianie jak największej liczby osób (poprzez słowa ,,cześć”, ,,dzień dobry”), wyrażanie wdzięczności, docenianie, wysyłanie pozytywnych wiadomości, uśmiech, dobre słowo.
W środku zimy w dobie pandemii wszystkie przyjazne gesty okazywane nam przez innych – rodzinę, znajomych i nieznajomych – mają jeszcze większą wartość. Często samo nawiązanie kontaktu, okazanie zainteresowania (,,Cześć, co u Ciebie słychać, jak się czujesz?”) uczyni drugiego szczęśliwszym. Drobne słowa i gesty czynione dla innych mogą wiele zdziałać, dodają sił i zazwyczaj przekazywane są dalej. Bądźmy życzliwi codziennie.


Uczniowie klas I-III mieli zorganizowane zajęcia profilaktyczne na temat życzliwości, podczas to której wyróżniono osoby najbardziej życzliwe z klasy.
Uczniów klas starszych do włączeni zostali w obchody Szkolnego Dnia Życzliwości poprzez udział w konkursie
plastycznej- wykonanie pracy plastycznej na temat ,,Bądźmy życzliwi” jak i w formie literackiej,,Czym jest życzliwość?”

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na forum szkoły i nagrodzone.