Pierwszy weekend października już od kilkunastu lat jest poświęcony różnorodności ptasiego życia wokół nas.  Obchodzone są wtedy Europejskie Dni Ptaków, podczas których tysiące miłośników ptaków  obserwuje ich migracje na zimowiska.

Ideą święta jest rozbudzenie zainteresowania przyrodą, poprzez aktywne uczestnictwo w wycieczkach, prelekcjach, odczytach licznie organizowanych w pierwszy październikowy weekend, a skupiających się wokół idei poznania i ochrony ptaków.

Mimo, że ptaki otaczają nas praktycznie wszędzie, stosunkowo mało o nich wiemy.  Owszem potrafimy odróżnić srokę od sikorki, ale kawkę zazwyczaj już mylimy z gawronem. Taka wycieczka to doskonała okazja nie tylko do obserwacji ale i poznania biologii, czy ciekawostek z życia naszych skrzydlatych sprzymierzeńców.

Ale to nie wszystko, bowiem uczestnicząc w wycieczce bierzemy jednocześnie udział w poważnych obserwacjach naukowych.  Na specjalnych formularzach nanosi się ptasie obserwacje  z wycieczek – a dzięki analizie tych danych ornitolodzy mogą wiele powiedzieć o trendach w ptasich populacjach. Dzięki temu poszerza się nasza wiedza o ptakach, możemy je lepiej chronić – a wszystko za sprawą jesiennego spaceru na świeżym powietrzu. Oto doskonałe połączenie edukacji przyrodniczej, wypoczynku i terenowych badań ptaków.

W brodnickiej Dwójce znalazła się również grupa zapaleńców, którym nie straszne były kaprysy pogody i z zapałem wzięli udział w międzynarodowej akcji liczenia ptaków podczas ich jesiennej wędrówki. Grupa 11 uczniów wraz z opiekunami, w towarzystwie ornitologa, pana Tomka Królaka, wyposażona w lornetki na trasie liczącej ok. 5 km wypatrywała ptaki, które następnie skrupulatnie odnotowano w swoich notatnikach podając nazwę gatunkową i ilość zauważonych osobników.

Efekt naszych obserwacji to 193 ptaki należące do 22 gatunków. Najliczniej pokazały nam się wróble, szpaki, żurawie, gawrony, ale były też sierpówki, dzwońce, trznadle, myszołowy, krogulec, czy kopciuszek. Wyniki naszych obserwacji przesłane zostały do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) - koordynatora liczeń w Polsce.

Jesteśmy wdzięczni Panu Tomkowi, że po raz kolejny towarzyszył nam w tej terenowej wyprawie. Ruchliwość ptaków i często spore ich oddalenie, daje szansę tylko wprawionemu znawcy rozpoznać je w takiej sytuacji, wykorzystując usłyszane głosy, czy ich charakterystyczne sylwetki.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z krajowymi wynikami liczeń na stronie internetowej OTOP-u.

Organizatorzy: Elżbieta Kapusta i Beata Godlewska