Na początku kwietnia uczniowie wzięli udział w XVIII Szkolnym Konkursie z Języka Angielskiego. Jest to konkurs organizowany w szkole od 2002 r. Uczniowie rozwiązują zadania, w których wykazują się znajomością słownictwa i gramatyki na poziomie swojej klasy, a także wiedzą dotyczącą krajów anglojęzycznych. W poszczególnych grupach najlepszymi okazali się:

 

kl. IV

I miejsce          Nela Zalewska

II miejsce         Filip Prędki

III miejsce        Wiktor Garczyński

 

kl. V

I miejsce           Konrad Grajkowski

II miejsce          Zofia Dam

III miejsce         Weronika Iwańska

                         Franciszek Boruszkowski

 

kl. VI

I miejsce          Jakub Zalewski

II miejsce         Kamil Andrzejewski

III miejsce        Jessica Krzemińska

 

kl. VII

I miejsce          Zofia Żyła

II miejsce         Maciej Kryszpin

                        Wiktor Ewertowski

III miejsce        Angelika Lamparska

 

kl. VIII

I miejsce          Jan Olszewski

II miejsce         Weronika Skowrońska

III miejsce        Grzegorz Rudziński